گروهی از طرفداران واکسن بيماری ايدز، که در شانزدهمين اجلاس بين‌المللی ايدز در شهر تورنتو در کانادا شرکت کردند، بمنظور تسريع در توليد واکسن بيماری ايدز، طرح جامعی از برنامه های خود را ارائه داده اند.

انستيتو بين المللی واکسن ايدز IAVI، طرح توسعه "سُرمی" را منتشر کرد که ميگويد برای آزمايش هرچه زودتر بر روی داوطلبان در نظر گرفته شده است.

ست برکلی، رئيس " IAVI" گفت يکی از برنامه های اصلی اين مرکز آن است که بعد از دوره آزمايشی، اين سرم را بزودی برای درمان گروه‌هائی از مردم که در معرض ابتلاء به ويروس اچ آی ویHIV ، هستند بکار بريم. آقای برکلی ميافزايد؛ به تکنولوژی‌های جديد پيشگيرانه نياز است و تنها سرم ايدز قادر خواهد بود از عالمگير شدن اين بيماری مهلک جلوگيری کند.

بيل کلينتون، رئيس جمهوری اسبق آمريکا، روز سه شنبه در طی سخنانی در اين کنفرانس گفت جهان امروز وسائل لازم برای مبارزه با اچ آی وی و ايدز را اختيار دارد. آقای کلينتون افزود جهان بايد بر مشکلات دست و پاگير کنونی غلبه کند، و برای مبازه با اين بيماری عملاً دست بکار شود.