سخنگوی دولت کانادا اعلام داشت سه سرباز وابسته به ناتو که روزپنجشنبه درجريان حمله شورشيان طالبان درجنوب افغانستان کشته شدند، کانادائی بودند.

دراين حمله که درجنوب ولايت قندهار روی داد، شش سرباز نيز مجروح شدند.

در رويداد ديگری درولايت قندهار در روزپنجشنبه، يک حمله کننده انتحاری اتومبيل حامل مواد منفجره خود را به داخل يک بازارپرجمعيت راند ودست کم ۲۱ نفر را کشت و ۱۳ نفر را مجروح ساخت.

به گفته مقامات محلی، اين حمله کننده انتحاری ظاهرا نيروی امنيتی بين المللی تحت رهبری ناتو را هدف گرفته بود، اما فقط غيرنظاميان جان خود را ازدست دادند.

چند ساعت پيشتر، انفجار دوبمب کنارجاده درجريان حمله پيش ازسپيده دم طالبان به مراکزولايت، يک سربازديگرکانادائی کشته وچهارنفر را مجروح کرده بود.

درهمين حال پليس افغانستان اعلام داشت روز پنجشنبه درولايت هلمند که درمجاورت ولايت قندهارقراردارد، يک نيروی مختلط ناتو ودولت افغانستان دست کم ۲۲ تن ازشورشيان طالبان را ازپای درآوردند ويا مجروح ساختند.