در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، سخنان تونی بلر در مصاحبه مطبوعاتی لندن در رابطه با اوضاع لبنان و عراق و نقش ايران و سوريه و همچنين قطعنامه در دست تهيه در شورای امنيت برای برقراری آتش بس در لبنان  را مورد بررسی قرار می دهد.