دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا شرايط پيرامون مرگ مرموز شادروان اکبر محمدی را مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.