دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا قساوت جمهوری اسلامی و فاجعه مرگ اکبر محمدی در زندان را مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.