دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، سفر رئيس جمهور ونزوئلا به مسکو و تهران و معاملات تسليحاتی او با دولت های روسيه و ايران را مورد بررسی قرار می دهد.