مقامات عراقی ميگويند در حملات امروز شورشيان در نقاط مختلف آن کشور دست کم پنج نفر کشته شدند.

 در کرکوک ، در انفجار بمبی که در يک اتوموبيل کار گذاشته شده بود ، و در کنار يک پمپ بنزين منفجر شد، سه نفر را کشت. دو حمله ديگر در شمال بغداد نيز دو کشته بجا گذاشت که يکی از آنها يک مامور پليس بود.

 در همين حال ارتش آمريکا ميگويد نيروهای عراقی در حمله ای در غرب بغداد، يک ستيزه گر خارجی را دستگير کرده اند. ارتش وی را معرفی نکرده است و فقط ميگويد او با يک واسطه مامور فراهم ساختن تسهيلات برای ستيزه گران خارجی در بغداد و فلوجه همکاری نزديک داشته است.

روز جمعه بمبی که در نزديکی يک مسجد سُنّی ها در بغداد منفجر شد چهار کشته بجا گذاشت و شش نفر را مجروح کرد.

وزارت دفاع آمريکا اعلام کرد که مدت خدمت قريب سه هزار و پانصد سرباز آمريکائی را در عراق در چارچوب برنامه تقويت امور امنيتی برای چهار ماه تمديد کرده است. وزارت دفاع آمريکا اميدوار بود شمار سربازان را در سال جاری کاهش بدهد. اما سخنگوی وزارتخانه روز جمعه گفت نيازهای امنيتی در پايتخت عراق فعلا ايجاب ميکند بر شمار سربازان افزوده شود.