پرزيدنت بوش ونوری المالکی نخست وزيرعراق با اعضای نيروهای مسلح آمريکا وخانواده های آنان درشمال ايالت ويرجينيا درنزديکی شهر واشنگتن ديدارکردند.

آقای مالکی ازنيروهای مسلح آمريکا وخانواده های آنان به خاطر فداکاری هائی که درعراق به عمل آورده اند سپاسگزاری کرد.

پيش ازاين ديدار، رهبرعراق طی سخنانی درجلسه مشترک مجلس سنا ومجلس نمايندگان آمريکا اعلام داشت که عراق درخط مقدم نبرد جهانی با تروريسم قرار دارد.

آقای مالکی درسخنان گفت خشونت های جاری درعراق، نبردی ميان " اسلام راستين" وتروريسم است که " خود را دريک لباس جعلی اسلامی پوشانده است. "

درطول سخنرانی آقای مالکی، حضارچند بار به پا خاسته وبرای وی ابراز احساسات کردند. نخست وزيرعراق درسخنان خود به بحث وجدل پيش آمده براثراظهارات وی که اسرائيل را درجنگ خود با حزب الله درلبنان متهم به تجاوز کرده بود، هيچ گونه اشاره ای نکرد.

برخی ازاعضای دمکرات کنگره آمريکا اظهارات آقای مالکی را مورد انتقاد قراردادند و ازوی خوستند که موضع خود را روشن سازد.