به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره تلاشهای دولت آلمان برای حل بحران خاورميانه توجه فرمائيد.