در ادامه خشونت در عراق، یکی بمب انداز انتحاری دست کم ۳۳ تن را در یک مینی بوس کشت و ده ها نفر را مجروح کرد.

بمب انداز خودرو محتوی مواد انفجاری را در محله شیعه نشین شهر صدر و زمانی که مردم برای خرید وارد بازار می شدند، منفجر کرد. بیش از ۷۰ نفر نیز مجروح شدند.

ویدیوی خبرگزاری آسوشیتدپرس مینی بوس آتش گرفته و ماموران پلیس را که به دنبال قربانیان بودند نشان داد.

در اوائل ماه جاری، انفجار اتومبیل بمب گذاری شده دیگری در همان منطقه ۶۶ تن را کشت.