در شهر قندهار در جنوب افغانستان، یک بمب انداز انتحاری روز شنبه یک اتومبیل محتوی مواد منفجره را به خود رو حامل سربازان ائتلاف کوبید، و بنا به گزارش های خبری، چندین سرباز را مجروح کرد.

 در همین حال، نیروهای افغان و ائتلاف با پشتیبانی هلیکوپترهای توپدار به یک ناحیه ناآرام در ولایت هلمند حمله کردند و دست کم نوزده ستیزه گر مظنون را کشتند.

 مقامات محلی می گویند ستیزه گران در نبردهائی که در چند روز گذشته در ناحیه " گرمسیر" در گرفت، کشته شدند. عملیات بخشی از هجوم سربازان خارجی بود که با مقاومت شدید جنگجویان طالبان روبرو شده است.