خبرگزاری رسمی چین می گوید مورد جدیدی از آنفلوآنزای مرغی موجب مرگ بیش از سه هزار جوجه در شمال غربی کشور شده است.

 گزارش " شین هوا" به نقل از وزارت کشاوری حاکی است که شیوع بیماری در شهر " آسکو" در منطقه " شین خیانگ" در روز چهارده ژوئیه زیر کنترل قرار دارد، و گزارشی در باره سرایت آن به انسان نرسیده است.

 بنا به گزارش شین هوا، ویروس مرگبار H5N1 بیش از سه هزار جوجه را کشت و مسئولان در یک واکنش اضطراری، نزدیک به سيصد و پنجاه و هفت هزار جوجه دیگر را از بین بردند.

خبرگزاری چین می گوید اداره کشاورزی محلی ناحیه آسیب دیده را قرنطینه کرده است.