ياپ دو هوپ شفر دبيرکل پيمان ناتو می گويد گسترش نيروهای اين پيمان درافغانستان در ماه جاری ، بايد با تعهد برابر جامعه بين المللی در اين مورد ملازمه داشته باشد.

دبيرکل ناتو روز پنجشنبه در يک کنفرانس خبری مشترک در کابل با حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان از رهبران جهان خواست کوشش های مربوط به کمک به عمران کشورجنگ زده افغانستان را افزايش دهند.

آقای کرزی به نوبه خود از جامعه بين المللی خواست برای متوقف ساختن حاميان مالی ومربيان تروريسم در افغانستان و همچنين در نقاط ديگر جهان اقدامات بيشتری انجام دهند.

در همين حال ارتش آمريکا اعلام داشت بيش از ١١٢ هزار دلار به عنوان غرامت به قربانيان حادثه تصادف ٢٩ ماه مه گذشته يک اتومبيل نظامی آمريکا در کابل پرداخت خواهد کرد.

براثر اين تصادف که به علت از کارافتادگی ترمزهای اتومبيل روی داد، آشوب هائی در کابل به راه افتاد که چندين ساعت ادامه داشت.

نيروهای آمريکائی وافغان برای متفرق کردن افرادی که دست به آشوب زده بودند، ناگزيراز تيراندازی شدند.

پليس افغانستان می گويد در جريان اين تصادف دست کم ٢٠ نفر جان خود را از دست دادند و ١٦٠ نفر مجروح شدند.