دولت های سراسر جهان در تلاش هستند شهروندان خود را که در حمله هوائی اسرائیل به لبنان به دام افتاده اند، از آنجا خارج کنند.

هلیکوپترهای بریتانیائی روز دوشنبه ۴۰ تبعه بریتانیا را که اکثر کودک، زن بودند و کسانی که به مراقبت های پزشکی نیاز داشتند، از بیروت بیرون بردند. انتظار می رود دو کشتی نظامی بریتانیائی نیز برای کمک به کوشش های تخلیه، در روزهای آینده وارد شوند.

روسیه می گوید يک هواپیمای مسافری را برای خارج ساختن ۷۴ شهروند روسی و دیگر جمهوری های سابق شوروی به اردن فرستاد.

دولت فرانسه برای خارج ساختن خارجیان کشتی دربستی را از قبرس به لبنان فرستاد، و می گوید یک کشتی نظامی نیز اعزام می شود. ایتالیا نیز یک کشتی نظامی به منطقه می فرستد. و یک هلیکوپتر نظامی آمریکا حدود ۲۹ کارمند سفارت آمریکا و افراد دیگر را از بیروت خارج کرد. شمار آمریکائیان ساکن لبنان ۲۵ هزار نفر تخمین زده می شود.

کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید خارج ساختن بستگان کارمندان سازمان ملل متحد در لبنان را بررسی می کند.