سخنگوی وزارت امور خارجه رژيم اسلامی ايران اتهامات مبنی بر کمک ايران به گروه شيعی حزب الله مستقر در لبنان را تکذيب کرد و به اسرائيل هشدار داد که در صورت حمله به سوريه منتظر نتايج زيان بار و غير قابل تصور آن باشد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.