در سومالی شبه نظامیان اسلامگرا به گروههای شبه نظامی رقیب ، که از جنگ سالاران سِکولار حمایت میکنند حمله بردند.

 شاهدان در موگادیشو میگویند در درگیریهای روز یکشنبه دست کم نوزده نفر جان دادند و بيست نفر زخمی شدند.

 گروههای رقیب با خمپاره ، توپخانه و اسلحه سنگین به جنجگویان اسلامگرا پاسخ دادند.

شورای دادگاههای عالی سومالی تلاش میکند قوانین شریعت اسلام را در مناطق زیر کنترل خود پیاده کند. این مناطق پایتخت و بخش بزرگی از جنوب کشور را در بر میگیرد.

 بنیادگرایان اسلامی میگویند قادرند آرامش را به سومالی برگردانند.

در پانزده سال گذشته سومالی از حکومت کارآمدی برخوردار نبوده است