قرار است کانادا نقش رهبری کننده ای را در کوشش برای بستن منابع مالی تروريسم جهانی ايفا کند.

وزير دارائی کانادا روز جمعه گفت کشور او محل دائمی مرکز مراقبت های بانکی بين المللی خواهد بود.

اين مرکز که در سال ۱۹۹۵ تاسيس شد و گروه اگمونت نام دارد، شبکه ای از واحد های اطلاعات مالی بيش از ۱۰۰ کشور را در بر می گيرد و فعاليت های مالی مشکوک در سراسر جهان را گزارش می کند.

مقامات کانادا همچنين اعلام کردند قوانين سخت تری که به رديابی پولشوئی بين المللی کمک خواهد کرد، به اجرا گذاشته خواهد شد.