یک دادگاه یمن نوزده مرد را از اتهام طرح ریزی حملاتی علیه منافع آمریکا در آن کشور، تبرئه کرده است.

 دادگاه روز شنبه حکم داد شواهد و مدارک برای اثبات اتهامات کافی نیست.

مردان، از جمله پنج سعودی، به توطئه چینی برای کشتن آمریکائیان و اتباع دیگر کشورهای غربی در یمن متهم بودند.

یمن پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا به جنگ با تروریسم پیوست.