در اسپانيا، يک قطار زير زمينی در شهر والنسيا  در شرق کشور از خط خارج شد. در اين حادثه دست کم ٤١ نفر جان خود را از دست دادند و حدود ٤٧ نفر مجروح شدند.

مقامات محلی اسپانيا می گويند حادثه جنبه تصادفی داشته است و احتمال هرگونه حمله تروريستی را، مانند حمله تروريستی دو سال پيش به قطارهای زيرزمينی مادريد که ١٩١ نفر را به کشتن داد، بعيد دانسته اند.

مقامات مسئول،  طبقه بالای ايستگاه را به حال تعطيل در آورده اند و يک بيمارستان صحرائی در نزديکی محل سانحه برقرار کرده اند. مقامات، کليه مسافران قطار را همراه با حدود ١٥٠ نفر ديگر ازمسافران ايستگاه به جای ديگری منتقل ساخته اند.

حادثه هنگامی روی می دهد که صدها هزارنفر برای شرکت در اجتماع خانوادگی جهانی کليسای کاتوليک که روزهای شنبه و يکشنبه آينده برگزار خواهد شد، در شهر والنسيا اجتماع کرده اند.

قرار است پاپ بنديکت رهبرکاتوليک های جهان نيز در اين مراسم شرکت کند.

مقامات می گويند سرعت قطار و عدم کارآئی ترمزها، باعث سانحه شد.