رئیس جمهوری روسیه از قانون بحث انگیزی که مقررات مربوط به سازمان های غیر دولتی NGO را سخت تر می کند، دفاع کرده است.

ولادیمیر پوتین روز سه شنبه در مسکو در آغاز جلسه دو روزه نمایندگان سازمان های غیردولتی، که بسیاری از آنها از دولت او به شدت انتقاد می کنند، گفت مقامات روسیه درباره قانون با طرفداران اروپائی حقوق بشر بحث کرده اند و توصیه های آنها را در متمم های آن گنجانده اند.

پوتین پذیرفت که رشد دمکراسی در روسیه کند بوده است، اما آنرا ناشی از ویژگی های تاریخ کشور دانست.