مقامات وزارت خزانه داری آمريکا می گويند آنها به کوشش برای متوقف ساختن عبور پول از مرزها و رسيدن آن به بزهکاران و تروريست ها شدت می بخشند.

بخشی از اين کوشش جلسه ای بود که روز جمعه با حضور مقامات بانک ها و دولت های آمريکا و آمريکای لاتين در واشنگتن تشکيل شد.

آنها در تلاش برای فراهم آوردن راه های بهتری به منظور دنبال کردن يا جلوگيری از رسيدن پول به کسانی که در فعاليت های غير قانونی شرکت دارند، به تبادل نظر و اطلاعات پرداختند. مقامات آمريکائی مشارکت آگاهانه مسئولان بانک ها را کليد موفقيت متوقف ساختن پولشوئی و رسيدن پول به تروريستها دانستند.