پلیس روسیه می گوید در سنت پیترز بورگ یک جعبه کوچک اسلحه را در یک ساختمان ُمشرف به خیابانی که رهبران شرکت کننده در اجلاس گروه هشتگانه ، از جمله پرزیدنت بوش ، از آن عبور خواهند کرد، پیدا کرده است.

پلیس روز پنجشنبه گفت جعبه ، شامل یک نارنجک انداز و یک قبضه مسلسل ، در اتاقک زیر شیروانی خانه ای در نزدیکی فردوگاه پیدا شد.

 مقامات پلیس در این باره که آیا به اعتقاد آنها سلاح ها به کنفرانس، که قرار است روز بيست و چهار تیر آغاز شود، ارتباط دارد یانه، اظهار نظر نکردند.

 خبرگزاری رویترز می گوید ماموران سرویس امنیت فدرال روسیه، تحقیقاتی را آغاز کرده اند.