به دنبال ريزش باران های سيل آسا در شهر واشنگتن که روز دوشنبه باعث تعطيل برخی از ادارات دولتی ونقاط توريستی شد، واشنگتن خود را آماده ريزش باران های بيشتری می کند.

سازمان جمع آوری ماليات، وزارت دارائی، وزارت دادگستری و سازمان اسناد ملی که محل بايگانی اسناد تاريخی است، روز دوشنبه به دنبال ريزش ١٨ سانتيمترباران در واشنگتن که به مدت ٢٤ ساعت ادامه داشت، به حال تعطيل درآمدند.

ريزش باران شديد، مشکلاتی نيزدر کار وسائط نقليه عمومی به وجود آورده و راه ها را بسته است. يک درخت نارون صد ساله را نيز در کاخ سفيد واژگون ساخت.

ريزش باران های سنگين درچند روزگذشته باعث طغيان رودخانه ها درشمال خاوری آمريکا شده است و زمين ها را زيرآب برده است وبسياری ازمناطق را در برابرسيل آسيب پذيرکرده است.

بخش هائی ازايالت های مريلند، پنسيلوانيا و دله ور به گونه بی سابقه ای يک تا دو متر زير آب رفته اند. جريان يافتن سيل، رانندگان اتومبيل را سرگردان ساخته و جاده ها را زير آب برده است و باعث قطع برق شده است.

هواشناسان پيش بينی می کنند که ريزش باران تا چند روزه آينده همچنان ادامه خواهد داشت و نسبت به جاری شدن سيلاب های بيشتری هشدارداده اند.