رهبر شماره ۲ القاعده در ويديوی جديدی ، ابو مصعب الزرقاوی رهبر القاعده در عراق را، که در حمله هوائی آمريکا کشته شد، ستوده است.

ايمان الظواهری در نوار ويديوئی که روز جمعه از شبکه تلويزيون ماهواره ای الجزيره پخش شد، در حالی که در برابر تصويری از الزرقاوی نشسته بود، او را " شاهزاده شهدا" ناميد و گفت هيچ عضو القاعده بی آن که از مرگ رزقاوی انتقام بگيرد نخواهد ُمرد.

الظواهری همچنين از چندين مقام دولت عراق و سفير آمريکا در بغداد انتقاد کرد.

او از ابو حمزه المهاجر، جانشين زرقاوي، نام نمی برد. اين موضوع ممکن است به اين معنا باشد که نوار پيش از انتصاب المهاجر تهيه شد ه و يا ظواهری اورا تا ئيد نمی کند.