نوجوانان فوتباليست، از سراسر جهان، به دعوت وزارت امور خارجه آمريکا، بمنظور تجليل از مسابقات جام جهان فوتبال، برای دو هفته به آمريکا آمده اند.

شعار مسابقات جام جهانی فوتبال سال دو هزار و شش ميلادی در نورنبرگ آلمان که «زمانی برای دوست يابی است» الهام بخش اين نوجوانان در طول ديدارشان از آمريکاست.

اين نوجوانان که در سنين بين سيزده تا هجده سالگی هستند، از آفريقا، آمريکای جنوبی، خاورميانه، و آسيا آمده اند، و از يک لحاظ باهم مشترکند، همگی عاشق بازی فوتبال اند.

ورزشکان، بمنظور آشنائی با فوتبال آمريکا، يک  هفته در «واشنگتن دی سی» اقامت داشتند. برگزار کنندگان اين ديدار اميدوارند که مهمانان نوجوان ورزشکارشان پيامی بالاتر از فوتبال به سرزمين هايشان ببرند؛ يعنی، که چگونه موفقيت و شکست در زمين بازی ميتواند منجر به موفقيت های ديگر در ارکان مختلف ديگر زندگی شود.

«ساشو گيروسکی»، مربی تيم فوتبال دانشگاه مريلند ميگويد: عظمت اين ورزش در سقوط نيست؛ بلکه، در برخاستن مجدد است؛ هر وقت که به زمين ميخوريم دوباره بلند ميشويم و به بازی ادامه ميدهيم، مياموزيم که چگونه از اشتباهات خود درس بگيريم، کار گروهی بياموزيم، تکنيک های جديد را مطالعه ميکنيم، و با فرهنگ های ديگر کشورها آشنا شويم.