وزیر امور خارجه عراق می گوید نیروهای ائتلاف هفته آینده کنترل استان "میسان" در جنوب کشور را به سربازان عراقی تحویل خواهند داد.

هوشیار زيباری این موضوع را روز سه شنبه در لندن در پی گفت و گو با مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد، با این حال زمانی را که انتظار دارد این نقل و انتقال صورت گیرد مشخص نساخت.

روز دوشنبه، نوری المالکی نخست وزیر عراق تائید کرد سربازان بریتانیايی، استرالیايی و ژاپنی بزودی مسئولیت تامین امنیت در استان "موصناّ" در جنوب را به نیروهای عراقی واگذار خواهند کرد.

بکت توضیح نداد که آیا انتقال مسئولیت به این معنا خواهد بود که نیروهای بریتانیائی به کشور خود باز خواهند گشت یا در جای دیگری در عراق مستقر خواهند شد. حدود ۷۲۰۰ سرباز بریتانیايی در پایگاهی در اطراف شهر بصره در جنوب عراق مستقر هستند.