یک سناتور ارشد آمریکائی بار دیگر خواهان افزایش اعتبار دولت فدرال برای مقابله با تروریسم در نیویورک شده است.

در پی انتشار گزارشی در باره یک توطئه تروریستی علیه خطوط راه آهن زیر زمینی شهر در سال ۲۰۰۳، چارلز شومر از وزارت امنیت داخلی به دلیل کاستن ۴۰ درصد از اعتبارات ضد تروریستی نیویورک در سال جاری نسبت به سال پیش، انتقاد کرد و گفت گزارش هائی که در باره توطئه سال ۲۰۰۳ منتشر شده است نشان می دهد نیویورک همچنان هدفی بالقوه برای حملات تروریستی است.

یک کتاب جدید، به تفصیل شرح می دهد که چگونه القاعده در سال ۲۰۰۳ قصد داشت گاز سیانور را در مترو نیویورک پخش کند.

مقامات فدرال می گویند آنها از این طرح آگاه بودند، اما يادآور می شوند که ظاهرأ رهبران گروه تروریستی آنرا رد کردند.