بگزارش روز جمعه وزارت بازرگانی آمريکا، کسری موازنه ارزی آمريکا،در سه ماه  اول سال جاری،بالغ بر چهاده ميليارد دلار تقليل يافت، و به کمتر از دويست و نه ميليارد دلار رسيد.

کسری و يا مازاد موازنه ارزی هر کشوری بر اساس تفاوت ارزی بين ميزان خريد و فروش هر کشوری تعيين ميشود.

ميزان بالای کسری موازنه ارزی ميتواند بتدريج منجر به کاهش ارزش دلار شده و نرخ بهرهای بانکی را افزايش دهد.