در رابطه با برخورد ها و حوادث اخير آذربايجان، پيمان پاک مهر روزنامه نگار ايرانی، در گفتگوئی با بهروز عباسی بيانيه ۳۴۰ تن از فعالان سياسی ايران را تشريح می کند که خواستار عدم خشونت و آزادی زندانيان سياسی شده است.