در جنوب شرقی نیجریه، در زدوخوردی که بین پلیس و یک گروه جدائی خواه درگرفت، دست کم شش تن کشته شده اند.

شهر " اونیتشا" روز شنبه در پی سه روز زدوخورد بین جوخه های پلیس و گروه شورشی " ماسوّ ب" متشنج بود.

 یک عضو فعال گروه به صدای آمریکا گفت خشونت زمانی أغاز شد که پلیس نیجریه به جلسه گروه حمله کرد.

 پلیس دستگیری هجده عضو " ماسوب" را تائید کرده اما می گوید در قتل ها دخالت نداشته است. یک سخنگوی پلیس گفت در جریان ناآرامی شش پلیس زخمی شدند.

 " ماسوب" برای جدائی منطقه از نیجریه و تشکیل "حکومت مستقل بیافرا" مبارزه می کند. فعالان آن می گویند آنها خواهان استفاده از تاکتیک های مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت هستند. رهبر گروه به اتهام خیانت به کشور زندانی است.