جورج بوش رئيس جمهوری آمريکا ميگويد در عراق هنوز چالش باقی است؛ اما ايالات متحده آمريکا کماکان به پشتيبانی خود از تلاشهايی که در جهت استقرار صلح و امنيت در عراق صورت ميگيرد ادامه خواهد داد.

پرزيدنت بوش روز شنبه در سخنرانی راديويی هفتگی خود به سفر غير منتظره خود به عراق اشاره کرد، و گفت در اين سفر توانست با شخصيت قوی و مصمم نوری المالکی نخست وزير عراق از نزديک آشنا شود. پرزيدنت اضافه کرد ايالات متحده کماکان به بهبود امنيت، پايان دادن به فساد، مجازات متجاوزان به حقوق بشر و عمران کشور عراق کمک خواهد کرد.

وی همچنين تعهد کرد که به حمايت خود برای مهار شبه نظاميان غير قانوني، و استقرار يک نظام دادگستری و پيشبرد آشتی ملی ادامه دهد، با اينحال پذيرفت که هنوز چالشهای جدی در عراق باقی است؛ و دشمنان ِ مصمم کمر به قتل بی گناهان بسته اند.

" ننسی پلوسي" رهبر اقليت مجلس نمايندگان آمريکا در سخنرانی راديويی خود ضمن تشريح دستور کار حزب دموکرات خواستار خروج نيروهای آمريکا از عراق در اسرع وقت شد.