امیر کویت برای یک دیدار رسمی پنج روزه و گفت و گو در باره تقویت مناسبات دو جانبه به هند رفته است. در این سفر یک هیات بلند پایه، از جمله وزیران کابینه و رهبران بازرگانی، شیخ صباح الاحمد الصباح را همراهی می کنند.

 قرار است او با عبدالکلام رئیس جمهوری هند ملاقات کند و گفت و گوهای جداگانه ای نیز با مان موهان سینگ نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد انجام دهد.

 رسانه های می گویند انتظار می رود در مذاکرات مجموعه ای از مسائل، از جمله وضع عراق، برنامه اتمی ایران، و روند صلح بین هند و پاکستان مطرح شود.

 همچنین انتظار می رود دو کشور قرار دادهائی در زمینه های تجاری، انرژی ، توریسم و بخش های دیگر امضا کنند.