فروش موسيقی های «ديجيتال» همچنان رو به افزايش است.

نوآوریهای تکنولوژی در نيم قرن گذشته،  نحوه گوش کردن مردم به موزيک را دگرگون کرده است.

پخش صوتهای همراه، و به ويژه، «ام پی تری»، که با اندازه ای بمراتب کوچک تر از يک پاکت سيگار؛ توانائی ضبط بيش از هزاران ترانه را دارد، انقلابی در شنيدن موسيقی ايجاد کرده است.

علاقه مندان قادرند تقريباً در هرمکان و زمانی و يا در هر موقعيتی که هستند، مانند: در حال پياده روی، داخل وسائط نقليه عمومی، هنگام ورزش، و يا در بسياری موقعيت های ديگر، به موسيقی گوش فرا دهند.

پخش صوتهای همراه و يا جيبی، موسوم «ام پی تری»، به مردم امکان ميدهد هزاران ترانه دلخواه خود را ضبط کنند، به ميل خود آنها را تنظيم، و بدون اينکه مزاحم کسی شوند به ترانه مورد علاقه شان گوش کنند.

«ام پی تری» با اشکال و مارکهای مختلف مردم را بخود جلب کرده است و بطور بيسابقه ای در جهان متداول شده است.

محبوبيت و بالا رفتن ميزان فروش «ام پی تری»، همزمان، باعث رونق و افزايش فروش موسيقی های «اينترنتی» شده است و بازار فروش پخش صوتها سنتی را بکلی کساد کرده است.

در حال حاضر، بسياری از مردم از طريق اينترنت در جريان آخرين ترانه های جديد قرار ميگيرند؛ ترانه و آلبومهای مورد علاقه خود را، بمراتب ارزانتر از «سی دی»، از طريق اينترنت خريداری ميکنند؛ و براحتی آنها را مستقيماً به کامپيتر، «ام پی تری»، و يا حتی تلفن های همراه خود منتقل کنند.

.