مقامات افغانستان می گویند در انفجار بمبی در جاده ای در ولایت قندهار، دومامور پلیس جانسپردند و سه نفر دیگر مجروح شدند.

 یک سخنگوی محلی گفت بمب هنگام عبور کاروان اتومبیل های حامل رئیس اداره اطلاعات و امنیت کابل و همراهان وی منفجر شد، اما به او آسیبی نرسید.

 در رویدادی جداگانه، نیروهای ائتلاف و افغان روز شنبه بیش از سی جنگجوی طالبان را در ولایت زابل کشتند. در این نبرد، تلفاتی به نیروها وارد نشد.

 در واقعه ای دیگر در زابل، به گفته یک فرمانده ارتش افغانستان، دو طالبان کشته شدند و دست کم دو نفر به اسارت در آمدند.