گزارشی از نخستين روز بازيهای جام جهانی فوتبال در آلمان که تيم های آلمان و کستاريکا بازی کردند و تيم آلمان با نتيجه چهار بر دو به پيروزی  نائل شد.