سازمان ملل متحد، هفته گذشته جلسه مهمی برای بررسی ميزان پيشرفت مبارزه عليه بيماری ايدز و برنامه ريزی اهداف آتی عليه آن تشکيل داد.  اين جلسه به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد اعلام نخستين موارد بيماری ايدز توسط مسئولان بهداشت عمومی امريکا برگزار شد، به مدت سه روز ادامه داشت و روز جمعه پايان گرفت.