دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا واکنش جمهوری اسلامی به پيشنهادات گروه پنج بعلاوه يک را مورد بررسی قرار می دهد.