وزارت امور خارجه آمريکا گزارش سال دو هزار و شش، در باره قاچاق انسان را، که در آن ايران، عربستان سعودي، و سوريه، از جمله  بدترين خلافکاران معرفی شده اند، منتشر کرده است.

اين گزارش دوازده  کشور را متهم می کند، که به اندازه کافي، برای متوقف ساختن  تجارت بردگی اقدام  نکرده اند.

گزارش به ويژه بر آلمان، در حالی که برای ميزبانی  مسابقات فوتبال جام جهانی آماده می شود، انگشت می گذارد. آلمان به طور کلی نمره بالائی گرفته است، اما گزارش از مقامات آن کشور می خواهد، برای متوقف ساختن قاچاق روسپيان در جريان مسابقات، گام های بلند تری بردارند. روسپيگری در آلمان قانونی است، ولی  مقامات می گويند روسپيگری اجباری تحمل نمی شود.

همزمان با انتشار گزارش، «کاندوليزا رايس» وزير امور خارجه آمريکا گفت:  تمام کشورها، از جمله آمريکا، بايد به ميعارهای مشابه رفتار اخلاقی پای بند بمانند.

کشورهائی که در گزارش از آنها نام برده می شود، ممکن است به دليل عدم کوشش کافي، در پايان دادن به قاچاق انسان، با تحريم هائی روبرو شوند.