گزارشهای رسیده از سومالی حاکی است که جنگجویان اسلامگرا یکی از شهرکهای اصلی را در نزدیکی موگادیشو پایتخت کشور تسخیر کرده اند.

 شاهدان و فرماندهان میگویند شبه نظامیان اسلامگرا روز یکشنبه شهرک " بَلَد" را از کنترل اتحاد جنگ سالاران سومالی خارج کرده اند. شمار تلفات هنوز روشن نیست .

 روز شنبه در جریان نبرد برای کنترل این منطقه ، که در سی کیلومتری موگادیشو قرار دارد دست کم پنج نفر جان دادند. شهرک " بلد" مدتها در کنترل یکی از گروههای اتحاد جنگ سالاران بوده است.

 بسیاری بر این باورند که ایالات متحده از این اتحاد پشتیبانی میکند.

 از آغاز سال جاری تا کنون، جنگ بین طرفین متخاصم منجر به کشته شدن سيصد و بيست نفر شده است. شبه نظامیان اسلامی میگویند میتوانند نظم را به سومالی، که در پانزده سال گذشته دولت کارآمدی نداشته است ، برگردانند. اتحاد جنگ سالاران، شبه نظامیان اسلامگرا را متهم میکنند که با القاعده پیوند دارند.