صليب سرخ می گويد يک هفته پس از زمين لرزه ويرانگر در مرکز اندونزي، بسياری از بازماندگان هنوز به کمک های اوليه، از جمله مراقبت های پزشکي، غذا و آب نياز دارند. فدراسيون بين المللی صليب سرخ و جمعيت های هلال احمر می گويند جاده های آسيب ديده و از هم گسيخته شدن خطوط ارتباطی چالش های بزرگی برای عمليات امدادی و امدادگران به وجود می آورد.

روز جمعه سازمان ملل متحد گفت عمليات رفاهی آن ممکن است تا شش ماه طول بکشد، و افزود برای تامين سرپناه ، کمک های پزشکي، غذا، آب سالم و تجهيزات بهداشتی مورد نياز مردمی که از زلزله جان بدر برده اند، به ۱۰۳ ميليون دلار نياز خواهد داشت.

بانک توسعه آسيا می گويد ۱۰ ميليون دلار کمک بلاعوض فوری و ۵۰ ميليون دلار ديگر به صورت وام به اندونزی پيشنهاد کرده است.

در زمين لرزه شنبه پيش در جاوه مرکزی ، بيش از شش هزار نفر جان خود را از دست دادند و حدود ۲۰۰ هزار نفر بی خانمان شدند.