روسیه یک مقام ارشد آن کشور را برای گفت و گو در باره رویاروئی اتمی ایران با غرب به تهران می فرستد.

 رسانه های ایران گزارش می دهند ایگور ایوانف، رئیس شورای امنیت ملی روسیه در جريان سفری دو روزه به ايران با علی لاریجانی سرپرست هیات جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی گفت و گو خواهد کرد.

 پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اضافه آلمان، در کوشش برای تشویق تهران به متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم، سرگرم تهیه فهرست مجموعه ای از مشوّق ها بوده اند. آنها همچنین اقدامات تنبیهی را در صورتی که مشوق ها به جائی نرسد بررسی می کنند.

 آمریکا گفته است علاقه ای به مذاکره مستقیم با ایران ندارد و این کار را به شریکان اروپائی خود واگذار کرده است. با این حال، نیویورک تایمز در گزارشی که روز شنبه منتشَر شد می گويد کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمريکا در باره امکان برقراری تماس های مستقیم با ایران با مشاوران ارشد خود بحث می کند.

 بنا به همين گزارش، دیک چینی معاون رئیس جمهوری و دانلد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا با مذاکرات مستقیم مخالف هستند، هر چند که مقامات اروپا ئی می خواهند آمریکا در مذاکره با تهران به آنها به پیوندد.

 نیویورک تایمز اضافه می کند کارشناسان متنفذ ، از جمله هنری کیسینجر وزیر سابق امور خارجه آمریکا، دولت را تشویق کرده اند مستقیما با ایران وارد گفت و گو شود.