مقامات اندونزی ميگويند در زلزله ای که ايالت جاوه را لرزاند بيش از سه هزار نفر کشته و هزاران تن مجروح شده اند.

زمين لرزه که با شدت شش مميز دو درجه ريشتر روز شنبه نزديک شهر پر جمعيت " يوگی ياکارتا" رخ داد ، ساختمانها را ويران کرد و وحشتی گسترده در شهر بوجود آورد.

سازمانهای امداد و ارتش اندونزی به محل حادثه رفته اند تا به تخليه مردم از نقاط آسيب ديده کمک کنند.

سازمان صليب سرخ درخواست يک کمک اضطراری ده ميليون دلاری کرده است تا بتواند به بازماندگان کمک کند. اين سازمان ميگويد نزديک به دويست هزار نفر بی خانمان شده اند. سفارت آمريکا در اندونزی اعلام کرد برای امور اضطراری مبلغ پانصد هزار دلار کمک خواهد کرد.

ژاپن يک تيم کمک رسانی اعزام داشته است ، و استراليا، مالزي، فرانسه، بريتانيا و روسيه نيز پيشنهاد کمک کرده اند. مقامات دولتی اندونزی ميگويند پيش بينی ميشود با خارج کردن اجساد از زير آوار شمار کشته شدگان افزايش يابد.

در جريان زمين لرزه يک بيمارستان محلی فرو ريخت و بيمارستانهای ديگر نيز مملو از مجروحان شده است.

صدها نفر از زخميان در بيرون از بيمارستانها در انتظار نوبت هستند؛ و بازماندگان شب را در کنار خانه های ويران شده خود يا در پناه گاههای موقت بسر بردند.

مرکز زمين لرزه از کوه آتش فشان " مِراپي" چندان دور نيست.

در روزهای اخير ساکنان اطراف اين کوه بخاطر افزايش فعاليت آن ، تخليه شده اند. به گفته مقامات زمين لرزه به آتش فشانی اخير اين کوه ارتباط ندارد، اما ممکن است آن را فعالتر کند.