انفجار بمب در جنوب لبنان يک عضو ارشد گروه ستيزه گر فلسطينی جهاد اسلامی و برادر او را کشت.

مقامات امنيتی لبنان ميگويند اين ستيزه گر، که محمود مجذوب معرفی شده است، امروز پس از جراحاتی که در جريان انفجار برداشت جان سپرد، و برادرش، بنام نديل، بلافاصله در محل انفجار درگذشت.

مقامات ميگويند بمب در يک اتوموبيل و هنگامی منفجر شد که اين دو در نزديکی ميدان شهر ساحلی صيدون راه ميرفتند.

 هيچکس مدعی اين بمبگذاری نشده است.

جهاد اسلامی اسرائيل را مقصر ميداند و عهد کرده است که انتقام بگيرد . مقامات اسرائيل هرگونه مداخله ای را تکذيب کرده اند و ميگويند از طريق گزارشهای وسائل ارتباط جمعی از جريان با خبر شده اند.

جهاد اسلامی که يک گروه اصلی فلسطينی است از اجرای موافقتنامه آتش بس با اسرائيل امتناع ميکند.