خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با دکتر هرمز حکمت، نويسنده و پژوهشگر مقيم ايالات متحده ، و مدير نشريه ايران نامه، هشدار اخير سفير آمريکا در سازمان ملل را مبنی بر اينکه اگر جمهوری اسلامی ايران فعاليت های غنی سازی خود را متوقف کند می تواند در راس قدرت باقی بماند را مورد بررسی قرار داد.