در جنوب افغانستان، چریک های طالبان در شیبخونی به یک کاروان پلیس، سه افسر را کشتند. به گفته مقامات، در جریان این حمله و نبردی که پس از آن در ولایت هلمند در گرفت ، دست کم ۱۱ شورشی طالبان نیز کشته شدند.

در کابل، بمبی که در کنار خیابان کار گذاشته شده بود چهار عضو سازمانی را که برای بهبود وضع بهداشت و درمان مردم افغانستان تاسیس شده است، کشت.

پلیس و مسئولان امداد می گويند روز دوشنبه یک پزشک، یک پرستار و یک پرستار زن و راننده آنها هنگامی که در ولایت " وردک" در حدود ۵۰ کیلومتری غرب کابل در حرکت بودند، کشته شدند.