روسیه از ایران خواسته است مشوق های پیشنهادی اروپا را قبول کند و به فعالیت های غنی سازی اورانیوم پایان دهد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه در کویت گفت امیدوار است تهران پیشنهادها را بپذیرد و با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز همکاری کند. او گفت امیدوار است جلسه روز چهارشنبه پنج عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آْلمان، به توافق با پیشنهادهائی برای مذاکره به منظور پایان دادن به رویاروئی اتمی با ایران منجر شود.

هفته پیش آلمان، فرانسه و بریتانیا مجموعه ای از مشوق های تجاری و تکنولوژی به ایران پیشنهاد کردند. گزارش های رسانه ها حاکی است که مقامات سه کشور همچنین درباره دادن تضمین هائی به ایران علیه حمله آمریکا و امکان کمک به ساختن یک رآکتور آب سبک برای تولید برق بحث کردند.

در جلسه روز چهارشنبه در لندن، مشوق ها به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. ایران پیشاپیش آنها را رد کرده و گفته است غنی سازی اورانیوم را متوقف نخواهد ساخت.

وزیر امور خارجه روسیه که پس از دیداری با همتای کویتی با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت روسیه از استفاده از زور علیه ایران پشیبانی نخواهد کرد.