دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سفر جاری وزير خارجه آلمان به منطقه خليج فارس و گفتگوهای او پيرامون برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و نيز نگرانی های کشورهای منطقه نسبت به اين برنامه را مورد بررسی قرار می دهد.