دیپلمات های ارشد چهار جمهوری شوروی سابق برای بحث درباره برقراری مناسبات نزدیکتر با غرب، در پایتخت اوکراین گرد آمده اند.

وزیران ارشد از گرجستان، جمهوری آذربایجان و مولدووا روز دوشنبه در " کيف" جلسه ای تشکیل دادند و در باره فراهم آوردن شالوده دیدار روسای جمهوری چهار کشور در روز سه شنبه به تبادل نظر پرداختند. انتظار می رود مذاکرات آنها بر مسائل انرژی و نیز همکاری با سازمان های بین المللی متمرکز باشد.

مقامات اوکراین می گويند انتظار می رود وزیران همچنین در باره تقویت اتحادیه خود و تاسیس یک دفتر مرکزی دائمی در " کيف" بحث کنند.

از سال ۲۰۰۳ روسای جمهوری طرفدار غرب در اوکراین و گرجستان به قدرت رسیده اند. مولدووا نیز در صدد بر آمده است مناسبات با غرب را تقویت کند.