مقامات دولتهای ايران و پاکستان دور جديد گفتگوهای خود را پيرامون خط لوله ای که گاز ايران را به پاکستان و هندوستان ميرساند آغاز کردند.

گفتگوها در اسلام آباد به عنوان بخشی از مذاکرات مربوط به پروژه هفت ميليارد دلاری بين احمد وقار وزير نفت پاکستان و نژاد حسينيان قائم مقام وزارت نفت ايران صورت خواهد گرفت.

مقامات پاکستان روز يکشنبه گفتند بحث بر سر جنبه های فني، مالی و حقوقی احداث خط لوله ای به طول ۲۷۰۰ کيلومتر خواهد بود.

ايالات متحده آمريکا ، بخاطر مسأله هسته ای ايران با اين پروژه مخالف است.

براساس اين طرح، يک خط لوله گاز از ايران به پاکستان و هندوستان کشيده خواهد شد.

اين طرح به مدت ده سال به دليل تنشهای موجود ميان پاکستان و هندوستان به حال تعليق درآمده بود اما با عادی شدن روابط اين دو کشور در سالهای اخير موضوع احداث اين خط لوله بار ديگر به جريان افتاده است.