کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد از عدم پيشرفت در حل و فصل اختلاف ناشی از برنامه اتمی ايران ابراز ناخشنودی کرده است. آقای عنان همچنين تاکيد کرده است که ايران لازم است با جامعه بين المللی وارد مذاکرات مستقيم شود. آقای عنان در عين حال از ايران خواسته است غبار ناشی از سوء ظن به برنامه اتمی آن کشور را پاک کند.

آقای عنان که امروز، پنجشنبه، برای دانشجويان دانشگاه در توکيو سخنرانی ميکرد گفت جای نگرانی عمده ای است که آژانس بين المللی انرژی اتمی هنوز نتوانسته است تائيد کند برنامه اتمی ايران صرفا برای مقاصد صلح آميز است.

 دبير کل سازمان ملل متحد در عين حال خواستار اجتناب از لفّاظی در اختلاف اتمی ايران و غرب شده است. آقای عنان، گفت اطمينان دارد تلاش های جاری ديپلوماتيک به چاره جوئی از طريق گفتگو شتاب و تحرکی جديد ميدهد.

خبرگزاری دانشجوئی ايسنا در ايران امروز اظهارات   محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری را نقل کرد که گفته است آنهائی که از پيشرفت های اتمی ايران ناراحتند بيماری روانی دارند.

 آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه يک مشوّق احتمالی اروپا را برای متوقف ساختن عمليات حساس اتمی توسط تهران، تحقير و مسخره کرد.

 آمريکا شتاب رئيس جمهوری ايران را در ردّ مشوّق احتمالی، اقدامی غريب و غير متعارف توصيف کرده است که پرسش هائی را در باره انگيزه او برای برخورد و روياروئی مطرح ميکند.

آقای عنان گفت برغم ردّ پيشاپيش مشوّق احتمالی توسط رئيس جمهوری ايران بعيد ميداند صدور قطعنامه ای توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد برای محکوم ساختن ايران قريب الوقوع باشد.

 بريتانيا، فرانسه و آلمان در تدارک مجموعه ای از مشوّق ها برای ارائه به ايران هستند که يک رآکتور اتمی آب سنگين برای نيروگاه برق از جمله آنهاست.

 ديپلوماتهای ارشد پنج عضو دائمی شورای امنيت و آلمان قرار است هفته آينده برای بررسی مشوّق ها در لندن جلسه کنند.. اين جلسه در اصل برای روز جمعه در نظر گرفته شده بود.

 در همين حال سرگئی لاوروف وزير امورخارجه روسيه مخالفت آن کشور با تحريم های تنبيهی يا توسل بزور برای مکلّف ساختن ايران به انجام خواست های غرب را تکرار کرده است.

 با اينحال وی گفته است ايران بايد به پيشنهادهای غرب برای پايان بخشيدن به اختلاف اتمی پاسخی سازنده بدهد. قدرت های غربی به ايران ظنّ دارند که غنی سازی اورانيوم را برای توليد تسليحات اتمی انجام ميدهد. ايران چنين ظنّی را رد ميکند.